Documenten in e-Box

Deze documenten krijgt u in e-Box toegestuurd:

Instelling Verzender Type Geldigheidsperiode (maand)
Agentschap Informatie Vlaanderen Fonds Culturele Infrastructuur Document van de Vlaamse Overheid 6 of 24
Agentschap Informatie Vlaanderen Gemeente Ingelmunster Document van de Vlaamse Overheid 6 of 24
Agentschap Informatie Vlaanderen MAGDA – platform - Vlaamse Dienstenintegrator Bericht van Vlaamse Dienstenintegrator 6
Agentschap Informatie Vlaanderen MAGDA – platform - Vlaamse Dienstenintegrator Document van de Vlaamse Overheid 6 of 24
Agentschap Informatie Vlaanderen Motena Document van de Vlaamse Overheid 6
Agentschap Informatie Vlaanderen Stad Roeselare Document van de Vlaamse Overheid 6
Agentschap Informatie Vlaanderen Vlaams Energieagentschap Document van de Vlaamse Overheid 6
Agentschap Informatie Vlaanderen Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) Document van de Vlaamse Overheid 6
FOD Sociale Zekerheid Artist@Work Annulatie prestatie 6
FOD Sociale Zekerheid Artist@Work Creatie prestatie 6
Federale Pensioendienst Pensioenkadaster A006 6
Federale Pensioendienst Pensioenkadaster AMI START/STOP 6
Federale Pensioendienst Pensioenkadaster Factuur sociale inhoudingen 6
Federale Pensioendienst pobcart CumulVG 6
Fedris ASR Aangifte van een arbeidsongeval aan uw verzekeraar 6
Fedris ASR Aangifte van een werkhervatting 6
Fedris ASR Maandelijks rapport 6
Fedris Publiato – Aangifte arbeidsongeval binnen de publieke sector (‘Wet’67) Aangifte arbeidsongeval 6
Fedris Publiato – Aangifte arbeidsongeval binnen de publieke sector (‘Wet’67) Geweigerde aangifte 6
Medex Afwezigheid Arbeidsongeval Arbeidsongeval Document 6
Medex Afwezigheid Ziekte Afwezigheid ziekte Document 6
Medex Arbeidsongeval Arbeidsongeval Document 6
Medex Communicatie Communicatie naar werkgevers 6
Medex Vervroegde pensionering om medische redenen Document Vervroegde pensionering om medische redenen 6
RIZIV ASR Attest borstvoedingspauzes 6
RIZIV ASR Attest werkhervatting 6
RIZIV ASR Inlichtingsblad 6
RIZIV ASR Maandelijkse aangifte aangepaste arbeid 6
RIZIV ASR Notificatie 6
RIZIV ASR Task ASR 4
RIZIV ASR Task ASR 5 dagen
RIZIV ASR Vakantieattest 6
RJV COVA Bestand van de toepassing “Vakantierekening werkgever” 6
RJV COVA Vakantiegegevens 18
RJV COVA Voorlopige vakantieduur 6
RJV Sector Jaarlijkse Vakantie Bestand van de toepassing “Vakantierekening werkgever” 18
RSVZ EboxService Betalingsbericht – jaarlijkse vennootschapsbijdrage 24
RSVZ EboxService loopbaanattest 24
RSVZ Nationale Hulpkas Betalingsbericht – jaarlijkse vennootschapsbijdrage 24
RSVZ RSVZ Algemene communicatie 24
RSZ ASR Tache ASR 6
RSZ Aangifte van werken Notificatie Aangifte van werken 6
RSZ Algemene communicatie Algemene communicatie 6
RSZ Algemene communicatie Algemene communicatie (COVID-19) 6
RSZ Berekening responsabiliseringsbijdrage Responsabiliseringsbijdrage 24
RSZ DIMONA Dimona 6
RSZ DMFA DMFANOT 6
RSZ DMFA Definitief 6
RSZ DMFA Notificatie 6
RSZ DMFA Tijdelijk 6
RSZ DMFA UPDATE DMFANOT 6
RSZ DMFA UPDATE Definitief 6
RSZ DMFA UPDATE Notificatie 6
RSZ DMFA UPDATE Tijdelijk 6
RSZ Dienstencheques Dienstencheques 24
RSZ DmfAPPL DMFANOT 6
RSZ DmfAPPL Definitief (Definitieve originele DmfAPPL) 6
RSZ DmfAPPL Notificatie 6
RSZ DmfAPPL PPLCAL 6
RSZ DmfAPPL Tijdelijk (Tijdelijke originele DmfAPPL) 6
RSZ DmfAPPL UPD DMFANOT 6
RSZ DmfAPPL UPD Definitief (Definitieve wijzigende DmfAPPL) 6
RSZ DmfAPPL UPD Notificatie 6
RSZ DmfAPPL UPD PPLCAL 6
RSZ DmfAPPL UPD Tijdelijk (Tijdelijke wijzigende DmfAPPL) 6
RSZ Dmfa CrossControl Verslag 6
RSZ Dmfa SilentControl Verslag 6
RSZ DocLib Attest van inschrijving 3
RSZ DocLib Attest van niet inschrijving 3
RSZ DocLib Attest van schrapping 3
RSZ EDE RSZ documenten gericht aan derden 6
RSZ EDE RSZ documenten voor advocaten 6
RSZ Factuur terugstorting Maribel Factuur terugstorting Maribel 24
RSZ Finaco Attesten voor derden 6
RSZ Financial Note Algemene communicatie (COVID-19) 6
RSZ Financial Note Herinnering : Minnelijk afbetalingsplan en/of Administratief akkoord 6
RSZ Financial Note Herinnering betreffende invervolgingstelling (C398) 6
RSZ Financial Note Ingebrekestelling vóór gedwongen invordering 6
RSZ Financial Note Laatste herinnering voor invervolgingstelling (C397) 6
RSZ Financial Situation Stand van de rekening (C428) 6
RSZ GOTOT GT Attesten GT 12
RSZ IDFlux IDFLUX 3
RSZ Inhoudingsplicht (Artikel 30bis/ter) Betaling van een inhouding op factuur (30bister) 6
RSZ MAHIS Annulatie van het mandaat 6
RSZ MAHIS Automatische afsluiting van het mandaat 3
RSZ MAHIS Automatische annulatie van een mandaat 3
RSZ MAHIS Creatie van een delegatie 3
RSZ MAHIS Creatie van een mandaat 3
RSZ MAHIS Stopzetting van het mandaat 3
RSZ MAHIS Verzoek van een mandaat 3
RSZ MAHIS Weigering van het mandaatsverzoek 3
RSZ MAHIS Wijziging van het mandaat 3
RSZ Maandelijkse factuur Herinnering sanctiefactuur 24
RSZ Maandelijkse factuur Maandelijkse factuur 24
RSZ Maandelijkse factuur Maandelijkse responsabiliseringsfactuur 24
RSZ Maandelijkse factuur Sanctiefactuur 24
RSZ Notification créance en cotisations de l'ONSS Notificatie schuldvorderingen van RSZ-bijdragen 24
RSZ Phoenix Identification d’office d’un employeur 6
RSZ Phoenix Informatie nihil 4 trimesters 6
RSZ Phoenix Suppression d’un employeur 6
RSZ Phoenix Transfert d’employeur pour motif de changement de langue. 6
RSZ Phoenix Transfert van werkgever voor fusie 6
RSZ Phoenix Werkgever identificatie 6
RSZ Phoenix Wijziging van de werkgevergegevens 6
RSZ Phoenix Wijzigingsaanvraag van de werkgevergegevens 6
RSZ ProvisionCalculator Berekenen van het voorschot 6
RSZ ProvisionCalculator Stand van de rekening (C428) 6
RSZ Publicatie RSZ Algemene communicatie (COVID-19) 6
RSZ RX RX notificatie 3
RSZ Syndicale premie RX notificatie 3
RSZ Syndicale premie Syndicale premie 24
RSZ TRILLIUM TRILLIUM - Overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen 6
RSZ WIDE WIDE 3
RSZ e-Box ManualPublish 12
RSZ e-Box Welkomstdocument e-Box 120
RVA ASR Aangifte voor het vaststellen van het recht op jeugd- of seniorvakantie 6
RVA ASR Aanvang deeltijdse arbeid met behoud van rechten 6
RVA ASR Einde arbeidsovereenkomst / werkloosheid met bedrijfstoeslag / Arbeidsbewijs 6
RVA ASR Maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats 6
RVA ASR Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma 6
RVA ASR Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie 6
RVA ASR Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden 6
RVA ASR Maandelijkse aangifte van deeltijdse arbeid voor de berekening van de inkomensgarantie-uitkering 6
RVA ASR Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge het coronavirus 3
RVA ASR Vaststellen recht tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden 6
RVA Algemene communicatie Algemene communicatie 6
RVA Loopbaanonderbreking en tijdskrediet Aanvraagformulier C61 12
RVA Loopbaanonderbreking en tijdskrediet Attest tijdskrediet 12
Sigedis DB2P Bericht van Sigedis naar werkgevers 12
Sigedis Sigedis Ontvangst 12
Uw gedigitaliseerde Overheidsdienst eBox connector Informatie van eBox burger et D3SP 12
e-Gezondheid Mult-eMediAtt Arbeidsongeschiktheidsattest 12